Лого на политическа партия Български Гласъ

БЪДИ ДАРИТЕЛ

Заедно можем повече

Титуляр: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
Основание: Дарение
Банка: “Тексим Банк” АД
IBAN: BG86TEXI95451008171600
BIC: TEXIBGSF

ВАЖНО

Независимо от метода за дарение, законът изисква всяко лице, което дарява в размер над една минимална работна заплата, т.е. повече от 780 лева (включително чрез множество по-малки по размер дарения), да представи декларация за произхода на дарените средства по реда на чл. 29, ал. 2. Длъжни сме да обработим Вашите данни при спазване на всички законови изисквания и да предоставим попълнената декларация по образец на Сметната палата при отчитане на постъпилите финансови средства в партията. Ако не получим такава декларация, сме длъжни да Ви върнем парите.

Молим да я попълните и да ни изпратите сканирана декларацията на имейл office@ppbulgarskiglas.bg. В рамките на 1 работен ден от дарението Ви, молим да ни изпратите и оригиналната подписана декларация до адрес: ул. Нишава 60 в град София. Посоченият получател трябва да бъде Георги Попов, телефон: +359889855166. Оригиналът ни е необходим за целите на отчитането.
Молим Ви да не забравяте да попълните декларацията и да ни изпратите оригинала. В противен случай сме длъжни да Ви върнем парите.

2024 © Всички права запазени за Политическа Партия „Български Гласъ“