Лого на политическа партия Български Гласъ

П О К А Н А

за

свикване на извънредно Общо събрание на членовете на
Политическа Партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“

На 14.07.2024 г., в 12,00 ч., в гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 53, НЧ „Иван
Вазов“, 1871, на основание чл. 13, ал. 6 и 7 от Устава на ПП „Български Гласъ“,
по инициатива на Националния съвет на партията, ще се проведе извънредно
Общо събрание на членовете на политическа партия „Български Гласъ“, на което
ще се обсъждат и решават въпроси по следния дневен ред:

1.Изключване членове на ПП „Български гласъ“ и прекратяване мандата
на длъжностите които заемат същите в съответните органи на ПП „Български
гласъ“;
2.Освобождаване от членство в ПП „Български гласъ“ на членове по тяхно
желание;
3.Избор на нови членове на ръководни и контролни органи на ПП
„Български гласъ“;
4.Разни.


Националният съвет кани всички членове на партията, като уведомява, че
всеки член има право на един глас.

Дата: 15 Юни 2024 год.

2024 © Всички права запазени за Политическа Партия „Български Гласъ“